چگونه به دندان مصنوعی عادت کنیم

شايد در اولين روزهای استفاده از دندان مصنوعی چندان احساس راحتی نکنيد، ولی مطمئن باشید که اين احساس کاملا موقتی بوده و به زودی برطرف می شود.

  
راهنمای نگهداری از دندان مصنوعی

رعايت بهداشت دندان مصنوعی به اندازه رعايت بهداشت دندان طبيعی حائز اهميت است. از بين بردن پلاک های ميکروبی بسيار مهم است زيرا می تواند باعث تاثيرات منفی چون بوی بد دهان، عفونت و التهاب لثه شود.

  
  
  
  
All Brands